این روزها با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا درسرتاسر جهان ، رعایت بهداشت و همچنین ضدعفونی منزل و محل کار امری ضروری به حساب می آید. همچنین با توجه به اینکه این ویروس ممکن است تا چندین روز روی سطوح باقی بماند و افراد را آلوده کند با ضدعفونی مداوم محل کار می توان از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری کرد.

ضدعفونی محل کار

خدمات ضدعفونی محیط های کاری

محیط کار بهداشتی و تمیز باعث می شود تا کارمندان بدون بیماری و وقفه خدمات خود را ارائه دهند و با توجه به گسترش روزافزون ویروس کرونا ، اداراتی که پروتکل های بهداشتی در آنها رعایت نمی شود و توجهی به ضدعفونی سطوح ندارند می توانند برای عموم افراد و مشتریان بسیار خطرساز باشند.

هرچند تمامی کارمندان موظف به حفظ فاصله اجتماعی و رعایت بهداشت هستند اما لازم است تا برای کنترل بهتر این ویروس تمامی اداراتی که مشغول فعالیت هستند و خدماتی را ارائه می دهند اقداماتی را جهت ضدعفونی محل کار خود انجام دهند.

ضدعفونی محیط های کاری شامل ضدعفونی میزها ، سطوح کف ، سرویس های بهداشتی ، آشپزخانه و … می باشدو توجه داشته باشید که سطوح مشترک و سطوح کف از مهم ترین بخش ها برای ضدعفونی می باشد. تیم تخصصی مانیا پاک همواره در تلاش است تا برای ضدعفونی سطوح محیط کاری شما از بهترین مواد ضدعفونی استفاده و بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه دهد.

نکات مهمی که جهت جلوگیری از گسترش ویروس لازم است انجام شوند

 جلساتی که نیاز به نزدیکی یا تماس با افراد دارند کاهش پیدا کند.

 بین همکاران و مشتریان فاصله 1/5 تا 2 متری رعایت شود.

باز کردن پنجره ها برای ایجاد جریان هوا در محیط

 فاصله بین میزهای کاری بیشتر شود.