راه های ارتباطی

برای دریافت خدمات ضدعفونی و گندزدایی منزل و محل کار پس از تکمیل فرم درخواست شما توسط کارشناسان مانیاپاک بررسی خواهد شد و برای هماهنگی روز و ساعت مراجعه با شما تماس خواهند گرفت . روند ضدعفونی منزل و محل کار و ساختمان به معنای ضدعفونی کلیه مکان های ساختمان مانند راه پله ها، آسانسورها، پارکینگ، درب ورودی و خروجی، پشت بام و هر قسمتی از ساختمان که احتمال تماس مستقیم وجود داشته باشد، است. مانیاپاک با رعایت کلیه ی موارد ایمنی و ضدعفونی، ماسک و شیلد محافظ خدمات ضدعفونی منزل و محل کار شما را به بهترین نحو ممکن انجام می دهند. مواردی که لازم است در حین ضدعفونی رعایت شود، رعایت فاصله یک و نیم متری از یکدیگر و ترک محل تا پایان مراحل ضدعفونی است.